SplitRide
Σημαντική ανακοίνωση (Μάιος 2024)

Η λειτουργία του e­mail έχει απενε­ργοποι­ηθεί, ίσως το κα­λο­καί­ρι δι­ορθω­θεί το πρό­βλη­μα. Αν θέ­λε­τε βο­ή­θει­α ή έχε­τε κάποια πα­ρα­τή­ρη­ση η σελίδα στο face­book είναι διαθέ­σιμη εδώ.

Όροι χρήσης - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για όλες τις τοποθεσίες και τις σελίδες web που ανήκουν στο splitride.gr

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου.

Το splitride.gr δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με κανέναν τρόπο όπως cookies, φόρμες εγγραφής προσωπικών στοιχείων ή παρόμοιων πρακτικών χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες δίνεται πάντα με την έγγκρισή σας χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή ειδήσεων που δημοσιεύονται στις σελίδες του splitride.gr και εν γνώση των χρηστών δημοσιεύομνται στην φόρμα που των δρομολογίων προσφοράς/ζήτησης που δημιουργεί ο χρήστης. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο, όπως ενδεικτικά είναι η ενοικίαση, η μίσθωση και η πώληση σε τρίτους. Στα δεδομένα που συλλέγουμε και τα οποία είναι προσωπικά παρέχονται προαιρετικά και μόνο με την συγκατάθεση των χρηστών και μόνο για χρήση στις σελίδες του splitride.gr.

1. Χρήση του splitride.gr

Το splitride.gr παραχωρεί το δικαίωμα προβολής και λήψης του online υλικού αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση μη εμπορικού χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο τροποποίηση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα τοποθεσία καθώς και η αναπαραγωγή του, η δημόσια επίδειξη, η παρουσίαση, η διανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του που προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς ή με σκοπό τη διάθεσή του στο ευρύ κοινό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια χρήσης από το splitride.gr. Οποιαδήποτε χρήση του υλικού αυτού σε άλλη τοποθεσία Web ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον δικτύου απογορεύεται με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ενδέχεται να παραβιάζει τη παραπάνω αναφερθείσα νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης ενός τουλάχιστον από τους ανωτέρω όρους, η άδεια χρήσης της παρούσας τοποθεσίας τερματίζεται αυτόματα και θα πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλο το έντυπο ή το αποθηκευμένο σε ηλεκτρονικά μέσα υλικό που έχετε λάβει από το splitride.gr.

2. Αποποίηση ευθυνών και Περιορισμός Ευθύνης

Το υλικό του splitride.gr παρέχεται "ως έχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση το splitride.gr καθώς και μέρη που αναφέρονται στην παρούσα τοποθεσία δεν ευθύνονται για ζημίες από διαφυγόντα κέρδη, απώλεια οποιουδήποτε υλικού, διακοπή εργασιών που προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης της παρούσας τοποθεσίας, των Web τοποθεσιών για τις οποίες υπάρχουν συνδέσεις στην παρούσα τοποθεσία ή του υλικού ή των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις προαναφερόμενες τοποθεσίες ανεξάρτητα αν έχουν ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

3. Καταχωρήσεις από το Χρήστη

Το splitride.gr δεν συλλέγει με κανένα τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών. Οποιαδήποτε στοιχεία μεταβιβάζετε και εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν μεταβιβάζονται με κανέναν τρόπο σε τρίτους. Το splitride.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ειδήσεις που δημοσιεύονται στις σελίδες του εκτός της ρητής αντίρρησης του αποδέκτη. Το splitride.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση δόλιων συμπεριφορών όπως hacking, spamming, spoofing και λοιπών παράνομων πρακτικών από τρίτους. Απαγορεύεται η αποστολή ή η μεταβίβαση σε ή από την παρούσα Τοποθεσία οποιουδήποτε παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, πορνογραφικού ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που θα συνιστούσε παραβίαση οποιοδήποτε νόμου.

4. Κανάλια Συνομιλίας και Άλλες Υπηρεσίες Δημοσίευσης Μηνυμάτων

Το splitride.gr ενδέχεται, αλλά δεν υποχρεούται, να παρακολουθεί και να ελέγχει τις περιοχές της Τοποθεσίας στις οποίες οι χρήστες μεταβιβάζουν ή αποστέλλουν στοιχεία επικοινωνίας ή συνομιλούν μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των καναλιών συνομιλίας, των πινάκων ανακοινώσεων ή άλλου είδους συζητήσεων μεταξύ χρηστών καθώς και το περιεχόμενο αυτής της επικοινωνίας. Το splitride.gr, ωστόσο, δεν θα έχει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας, ανεξάρτητα από το αν παραβιάζονται οι νόμοι σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τη λιβελογραφία, τα προσωπικά δεδομένα, τη ρυπαρογραφία ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Το splitride.gr διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει μηνύματα που περιλαμβάνουν υλικό το οποίο θεωρείται προσβλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο μη αποδεκτό.

5. Συνδέσεις με Άλλες Τοποθεσίες στο Web

Οι συνδέσεις με τοποθεσίες τρίτων στο Web οι οποίες περιλαμβάνονται στην παρούσα Τοποθεσία παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Αν χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις, επιλέγετε έξοδο από αυτή την Τοποθεσία. Το splitride.gr δεν έχει εξετάσει όλες αυτές τις τοποθεσίες τρίτων, δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, το splitride.gr δεν προσυπογράφει και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με αυτές ή οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό ή άλλα προϊόντα ή υλικό που περιέχονται σε αυτές ή σχετικά με οποιαδήποτε αποτελέσματα μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να επισκεφθείτε τοποθεσίες τρίτων στο web για τις οποίες παρέχονται συνδέσεις στην παρούσα Τοποθεσία, αναλαμβάνετε εξολοκλήρου την ευθύνη.

6. Συνδέσεις με το splitride.gr

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις για αυτή την Τοποθεσία σε άλλες τοποθεσίες, αλλά μόνο σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μια τοποθεσία που παρέχει σύνδεση με την τοποθεσία του splitride.gr στο web πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Επιτρέπεται να παρέχει σύνδεση με την τοποθεσία του splitride.gr αλλά δεν επιτρέπεται να αναπαράγει το περιεχόμενό της.

7. Γενικά

Το splitride.gr μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις πληροφορίες στο παρόν έγγραφο. Πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα σελίδα για να εξετάζετε τους τρέχοντες Όρους, επειδή αυτοί είναι δεσμευτικοί για εσάς. Ενδέχεται να αναφέρεται ρητά ότι ορισμένες επισημάνσεις νομικού περιεχομένου ή όροι που περιέχονται σε συγκεκριμένες σελίδες της παρούσας Τοποθεσίας υπερισχύουν των Όρων στο παρόν έγγραφο.

8. Εγγραφή στην υπηρεσία

Κατά τη διαδικασία εγγραφής ως μέλη στις υπηρεσίες του splitride.gr, θα ζητηθούν από τους χρήστες ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.Κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας του λογαριασμού, θα ζητηθεί από το χρήστη να ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name). Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού τους ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης και γενικότερα μέσω του λογαριασμού τους (user account) και οφείλουν να δείχνουν ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Το splitride.gr συνιστά στους χρήστες του να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών του splitride.gr και του κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα. Το splitride.gr έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών του λειτουργία, μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να προβαίνουν οποτεδήποτε επιθυμούν σε αλλαγή του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password). Επίσης το splitride.gr συνιστά στους χρήστες του να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν την αναγραφή του σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους Επισημαίνεται, ότι μετά τη δημιουργία ενός λογαριασμού μέλους (member account) από κάποιον χρήστη, δεν είναι δυνατή η διαγραφή του λογαριασμού αλλά μόνο η αδρανοποίησή του για λόγους ασφαλείας.Τέλος το splitride.gr συνιστά στους χρήστες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε "έξοδο" (Logout) από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης των υπηρεσιών του splitride.gr, για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Το splitride.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος.

Σημαντική ανακοίνωση (Μάιος 2024)

Η λειτουργία του e­mail έχει απενε­ργοποι­ηθεί, ίσως το κα­λο­καί­ρι δι­ορθω­θεί το πρό­βλη­μα. Αν θέ­λε­τε βο­ή­θει­α ή έχε­τε κάποια πα­ρα­τή­ρη­ση η σελίδα στο face­book είναι διαθέ­σιμη εδώ.

Λογότυπο Tux
Made with Linux :-)
Hits: 61
Hello robot CCBot!
Φόρτος CPU: 26% | 17% | 14%
Αυτό ήταν γρήγορο. Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.003 δευτερόλεπτα.