SplitRide
Σημαντική ανακοίνωση (Μάιος 2024)

Η λειτουργία του e­mail έχει απενε­ργοποι­ηθεί, ίσως το κα­λο­καί­ρι δι­ορθω­θεί το πρό­βλη­μα. Αν θέ­λε­τε βο­ή­θει­α ή έχε­τε κάποια πα­ρα­τή­ρη­ση η σελίδα στο face­book είναι διαθέ­σιμη εδώ.

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο ιστοχώρος splitride.gr σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο ιστοχώρος splitride.gr σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο η προστασία τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

2. Σκοπός και νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

To splitride.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας για την άσκηση της εύρυθμης λειτουργίας του σε συμμόρφωσή με τις νόμιμες υποχρεώσεις του που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το splitride.gr είναι:

  1. Να σας ενημερώσει για αλλαγές στον λογαριασμό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
  2. Να σας ενημερώνει όποτε ένας άλλος χρήστης έχει καταχωρήσει δρομολόγιο με κοινούς προορισμούς και ημερομηνίες με το δικό σας.
  3. Να προωθεί την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και τους δεσμούς σας από τα κοινωνικά δίκτυα σε χρήστες με κοινούς προορισμούς και ημερομηνίες.

3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει το SplitRide.gr

Το splitride.gr συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται μόνο ένα δεδομένο επικοινωνίας: την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Επιπλέον συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης: όνομα χρήστη (username ή nickname) και κωδικό που αποθηκεύεται κρυπτογραφημένα χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό του (hashed). Την ηλικία η όποια εμφανίζεται ως δεκαετία αν ο χρήστης έχει καταχωρήσει το έτος γέννησης του και δεσμούς από κοινωνικά δίκτυα αν ο χρήστης τα καταχωρήσει.

4.Τρόπος και πηγές άντλησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το SplitRide.gr συλλέγει δεδομένα από εσάς απευθείας κατά την υποβολή οποιασδήποτε καταχώρησης και κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ταυτοποιεί τα δεδομένα αφετηρίας και προορισμών μαζί με τις ημερομηνίες των διαδρομών με άλλους εγεγγραμένους χρήστες του splitride.gr

5. Χρόνος τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο ιστοχώρος splitride.gr διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει.

6. Σε ποιούς γνωστοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει το splitride.gr

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιούνται σε άλλους χρήστες του ιστοχώρου splitride.gr μόνο αν έχουν επιλέξει ίδια αφετηρία ή προορισμούς και ημερομηνίες με άλλους χρήστες.

7. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Ο ιστοχώρος splitride.gr δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 22 ΓΚΠΔ.

8. Δικαιώματα πολιτών

α) Ως υποκείμενο των δεδομένων διατηρείτε βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων τα παρακάτω δικαιώματα:

1. Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται ο ιστοχώρος splitride.gr, όπως και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και ποιοι είναι οι πιθανοί αποδέκτες αυτών (δικαίωμα ενημέρωσης, άρθρα 13 και 14 ΓΚΠΔ).

2. Να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ο ιστοχώρος splitride.gr (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

3. Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων (δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

4. Να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 17 ΓΚΠΔ (δικαίωμα διαγραφής, άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

5. Να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα εναντίωσης, άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

9. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από το splitride.gr αλλά και την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από το ΓΚΠΔ μπορείτε να επικοινωνείτε:

α) Ηλεκτρονικά: Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του splitride μέσω από την παρούσα ιστοσελίδα. Στο τέλος της θα βρείτε φόρμα επικοινωνίας.

10. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Α.Π.Δ.Π.Χ. και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (dpa.gr -> Τα δικαιώματά μου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

11. Επικαιροποίηση – τροποποίηση δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο ιστοχώρος splitride.gr δύναται να επικαιροποιήσει/συμπληρώσει την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση η επικαιροποιημένη/συμπληρωμένη έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του splitride.gr.

Σημαντική ανακοίνωση (Μάιος 2024)

Η λειτουργία του e­mail έχει απενε­ργοποι­ηθεί, ίσως το κα­λο­καί­ρι δι­ορθω­θεί το πρό­βλη­μα. Αν θέ­λε­τε βο­ή­θει­α ή έχε­τε κάποια πα­ρα­τή­ρη­ση η σελίδα στο face­book είναι διαθέ­σιμη εδώ.

Λογότυπο Tux
Made with Linux :-)
Hits: 50
Hello robot CCBot!
Φόρτος CPU: 24% | 13% | 10%
Αυτό ήταν γρήγορο. Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.004 δευτερόλεπτα.